Lượt xem: 2844

Quay Phim Ngoại Cảnh, Video Clip Cưới Biển Đẹp Tuyệt Vời

Quay phim ngoại cảnh biển Hồ Cốc đám cưới Anh - Chị: Lợi & Diễm cưới ngày 08-12, thực hiện bởi Công ty Áo cưới Thiên Đường.