< Album Hình Cưới Đẹp

Album thiết kế

Tổng số hình:

0

Album Hình Cưới Đẹp

Rate: 6.0 - Vote: 171 - View: 1

Album được duyệt

Tổng số hình:

0

Hướng dẫn:

Hình bên trái là Album đã được thiết kế - Bên phải sẽ là Hình Album đã được Quý khách duyệt.

- Quý khách bấm vào biểu tượng "Kính lúp" để xem hình.

    + Tấm hình nào Ok thì Quý khách nhắp chuột kéo thả qua bảng "Hình Album được duyệt". Nếu Album được duyệt OK hết thì Quý khách nhập vào ô "Ghi chú" là Album đã duyệt OK - cho xuất Album.

    + Tấm hình nào cần điều chỉnh theo ý kiến của Quý khách thì Quý khách nhập vào ô "Ghi chú" nội dung cần chỉnh sửa để Phòng kỹ thuật sẽ chỉnh lại hình theo ý Quý khách.

- Cuối cùng Quý khách nhấp chuột vào nút "Cập nhật".

 

Ghi chú: