< Hình Chụp Tiệc Cưới Đẹp

Tổng số hình:

0

Hình Chụp Tiệc Cưới Đẹp

Rate: 4.6 - Vote: 81 - View: 1

Làm album tiệc

Làm hình bìa

Hình rửa thêm

Tổng số hình:

0

Hướng dẫn:

A. Cách chọn hình:

      1. Cách 1: Nhắp chuột vào biểu tượng kính lúp trên tấm hình để hiện ra chế độ xem hình slide, và bấm vào ô vuông chọn hình này để làm Album, làm Hình  lớn hay làm Hình lẻ (ngược lại muốn bỏ chọn thì cũng bấm vào ô vuông bỏ dấu tick chọn đi)

      2. Cách 2: Nhắp chuột vào tấm hình nào được chọn sau đó Kéo - Thả qua bảng Hình chọn tương ứng để làm Album, làm Hình lớn hay làm Hình lẻ (ngược lại muốn bỏ chọn thì cũng kéo thả trả ngược lại tấm hình vừa chọn về ô hình chụp gốc).

      3. Cách 3: Nhắp chuột vào dấu + trên tấm hình được chọn, tấm hình này sẽ tự động nhảy qua bảng Hình chọn tương ứng (ngược lại muốn bỏ chọn thì bấm vào dấu x tấm hình sẽ tự động nhảy về bảng hình chụp gốc)

B. Tổng số lượng hình được chọn:

  - Theo số lượng ghi trong Hợp đồng.

  - Có thể chọn nhiều hơn (và nhớ gửi thông báo tới Thiên Đường số lượng hình phát sinh trong phần "Ghi chú").

C. Hoàn tất:

     1. Sau khi chọn xong hình, Khách hàng nhập vào ô "Ghi chú" nội dung sau: "Đã chọn xong hình" và bấm vào "Lưu ghi chú". Công ty sẽ khóa quyền chỉnh sửa của Khách hàng để làm căn cứ để thiết kế (hoặc in hình).

     2. Nếu trong quá trình đợi thiết kế, Khách hàng muốn thay đổi một vài sự lựa chọn thì phải vào "Kết nối với Thiên Đường" và nhập nội dung yêu cầu "Mở khóa cập nhật để chỉnh sửa chọn hình" và bấm nút "Gửi" - Sau đó Công ty sẽ mở khóa và Khách hàng có thể thay đổi được nội dung. Khi thực hiện xong nhớ nhập lại Ghi chú báo lại với Thiên Đường "Đã thay đổi xong" -> bấm vào "Lưu ghi chú"

Ghi chú:

In Hình Đã Chọn