< Hình Lớn Của Anh Chị

Hình lớn gốc

Tổng số hình:

0

Album Hình Cưới Đẹp

Rate: 5.4 - Vote: 53 - View: 1

Hình lớn thiết kế

Tổng số hình:

0

Hướng dẫn:

Bên trái là Hình lớn gốc Quý khách đã chọn - Bên phải là Hình lớn Công ty đã thiết kế

Quý khách lưu ý duyệt kỹ thông tin trên hình:

                     Tên Chú Rể - Cô Dâu

                Ngày cưới (ngày dương lịch)

+ Nếu Quý khách muốn chỉnh sửa thì nhập vào ô "Ghi chú" nội dung muốn chỉnh sửa -> xong bấm nút "Cập nhật".

+ Nếu Quý khách đồng ý duyệt hình đã thiết kế thì nhập vào ô "Ghi chú" nội dung sau: Đã duyệt hình lớn, cho phép in hình -> xong bấm nút "Cập nhật".

Ghi chú: