Thiếu nữ áo yếm e ấp bên hoa sen

Áo yếm - chỉ đơn giản là 1 tấm vải. Thời xưa phụ nữ Việt Nam gắn liền với những chiếc áo yếm, không phân biệt tầng lớp, thứ bậc...Ảnh đẹp 'thiếu nữ mặc áo yếm khoe sắc bên sen' gợi lại cho chúng ta những hình ảnh văn hóa lịch sử tuyệt đẹp.