Xem ngày cưới hỏi Ngày 30 Tháng 6 Năm 2014 - Âm lịch: tháng Canh Ngọ [更午] - năm Giáp Ngọ [甲午] - Mồng 4 / 6 - Ngày : Nhâm Thân [ 壬申] - Hành : Kim - Tháng: Tân Mùi [ 辛未] - Năm: [ ]